Advokat Kristian Ehrling


Kristian Ehrling är verksam inom familjerätt, arvsrätt, avtalsrätt och brottmål.

Kristian åtar sig uppdrag som

  • boutredningsman
  • offentlig försvarare
  • målsägandebiträde
  • ombud i tvistemål
  • ombud i arvsrättsliga ärenden

och biträder vid upprättande av

  • testamenten
  • samboavtal och äktenskapsförord
  • överlåtelse- och kompanjonsavtal

Jur. kand. Stockholms universitet.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund.