Advokat Roine Sievo


Jag har drivit verksamheten på Lidingö sedan 1988 och är innehavare av advokatfirman.

Efter avslutad notarietjänstgöring på hösten 1985 arbetade jag först under en kortare tid som bolagsjurist och därefter som anställd jurist på advokatbyrå. Samtidigt påbörjade jag forskarstudier i avtalsrätt vid Stockholms universitet. Under 1988 etablerades verksamheten på Lidingö som till 1993 bedrevs gemensamt med en större revisionsbyrå. Jag är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1998.

Jag är särskilt inriktad på avtalsrätt, affärstvister och företagsöverlåtelser samt ekobrottmål men arbetar även med allmänna affärsjuridiska frågor.