Advokat Kristian Ehrling

Familjerätt


Att ingå äktenskap eller samboförhållande medför flera konsekvenser för den personliga ekonomin och egendomsförhållandet. Du kan genom ett samboavtal eller äktenskapsförord avtala om Din egendom på sådant sätt att Dina önskemål kommer till effekt beroende av vad Du vill och vad som sker i framtiden. Med ett testamente förordnar du i enlighet med din egen vilja.

Advokatbyrån har stor erfarenhet av att utreda juridiska förhållanden och att upprätta dokument för vad som är lämpligast i Ditt fall och efter Dina önskemål. Vårt motto är att alla ska känna sig trygga oavsett vad som sker i framtiden. Vi hjälper Dig med råd och upprättar dokument.

Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman och verkställer arvskifte för dödsbo. Vi förrättar bodelning i anledning av äktenskapsskillnad eller samboförhållanden som upphör.

Läs mer om: